3-300x200

זמן שמחתנו | רויטל רחל צדוק – יועצת חינוכית וזוגית

שמחו בשמחת החג, דווקא בזמן שהחורף מגיע ורוצים להתכנס בתוך הבית, צריכים לצאת מהבית שתהא עתה עיקר דירתו בסוכה. כתוב בקיצור שולחן ערוך קל"ה סעיף א':, לכל אחד משלושת הרגלים, לאלו החגים המיוחדים לעם ישראל, נתנו חז"ל שם אחר. חג הפסח נקרא "זמן חירותנו", חג השבועות נקרא :"זמן מתן תורה" , וחג הסוכות זכה לתואר […]

IMG_20140710_224002

אמא יהודייה

צילום תמונה: עירית לנציאנו – ראשון |   ושוב הוא מגיע… הרחוב לובש חג, אויר נקי מתמיד מנשב באויר. אנשים–סידורי התפלה בידם ממהרים אל בתי הכנסת, עם ישראל ממליך היום את בורא עולם למלך עליהם. הוא הגיע, ראש השנה. והיא… היא גם הגיעה. זאת אומרת- היא הגיעה אל המרפסת …יד אחת אוחזת בבקבוק הדייסה, ויד […]